Structuurvisie Velsen

Velsen NL

Rauw, slim en lommerrijk

Hoe ziet de leefomgeving van Velsen er in de toekomst uit? Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur of voor woningbouw? Dit soort vragen worden beantwoord in de nieuwe Structuurvisie Velsen: de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Velsen. Velsen neemt binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een unieke positie in als:
• de Nautische Toegangspoort;
• de Slimme Werkplaats / Techport;
• het Nationaal Park;
• het Actieve Landschap;
• de Duinstad en het Land-Goed.
Deze metropolitane kernkwaliteiten vormen het vertrekpunt van de structuurvisie. De overkoepelende gedachte is dat ze worden behouden en waar mogelijk verder worden versterkt. Daartoe worden in de structuurvisie verschillende ruimtelijke keuzes gemaakt.

De structuurvisie moet niet worden gezien als een blauwdruk voor de toekomst, maar als een kompas waarmee de gemeente de koers bepaalt. De structuurvisie zet de stip op de horizon in 2040, toont de ruimtelijke visie tot 2025 en laat de uitvoering zien in een uitvoeringsprogramma.Gerelateerde projecten

deltapoort07_th.jpg
Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL

skoatterwaldx_th.jpg
Skoatterwâld

Heerenveen NL

goudawestergouwe06_th.jpg
Westergouwe

Gouda NL