UMCG Wenkenbach Instituut

Groningen NL

Het unieke en technisch geavanceerde Wenckebach Instituut maakt deel uit van het Centraal Medisch Complex van het UMCG. In dit gebouw worden medisch specialisten opgeleid op het gebied van chirurgie, diverse medische handelingen en microscopisch onderzoek. Dit gebeurt in een omgeving waarin onder andere operatie- en verpleegkamers zeer realistisch zijn nagebootst.

Operatieve handelingen worden geoefend op computer-
gestuurde poppen. Ook menselijk en dierlijk weefsel wordt gebruikt. Hiervoor is in de kelder een anatomieruimte aanwezig met verbinding naar de logistieke tunnel van het ziekenhuis. Een dedicated lift kan worden gebruikt om het weefsel naar de diverse wetlabs te transporteren. In drylabs wordt gewerkt met elektronisch materiaal en oefenprotheses.

Het uiterlijk van het gebouw is afgestemd op de aan-
grenzende historische energiecentrale: rood/oranje baksteen met een kenmerkend accentpatroon. De hoofdentree van het gebouw wordt op termijn met een besloten droogloop gekoppeld aan de patiostructuur van het ziekenhuis.

Operatie- en verpleegkamers, anatomieruimte
Opdrachtgever: UMCG

werkvelden


Gerelateerde projecten

sanquinamsterdam01_th.jpg
Bloedbank Sanquin

Amsterdam NL

sanquinHQstamcel03_th.jpg
Sanquin Stamcellab

Amsterdam NL