projecten › Verbindende structuurvisie Moerdijk
0cover.jpg
structuurvisiemoerdijk03.jpg
2ruimtelijkraamwerk.jpg
structuurvisiemoerdijk02.jpg
4Zevenbergenbestaandesituatie.jpg
5Zevenbergenvisie.jpg
6havenblauw.jpg
structuurvisiemoerdijk01.jpg
structuurvisiemoerdijk04.jpg

Verbindende structuurvisie Moerdijk

Moerdijk – De gemeente Moerdijk neemt in (inter)nationaal opzicht een prominente plaats in door de ligging tussen de Randstad, de Brabantse Stedenband en de Vlaamse Ruit.

Moerdijk is vooral bekend om zijn zeehaven- en industriegebied en natuurlijk de Moerdijkbrug. Qua oppervlak is Moerdijk de grootste gemeente van Noord-Brabant met vele (bijna contrasterende) gezichten: van grootschalige industrie- en havengebieden langs het weidse Hollandsch Diep en de hoofdkern Zevenbergen tot kleine dorpjes en charmante vestingstadjes te midden van een open agrarisch deltalandschap met fraaie beplante dijken en kreekrestanten.

Economische ontwikkeling met behoud van kwaliteit
In de structuurvisie worden de verschillende werelden versterkt en waar mogelijk samengebracht. Samen met sleutelfiguren in de gemeente hebben we concrete ontwikkelingen en opgaven gekoppeld aan de identiteiten van de deelgebieden en de kernen die daarbinnen zijn gelegen. Het benutten van de economische kansen in Moerdijk en tegelijkertijd het waarborgen en versterken van de bestaande kwaliteiten vormen steeds de speerpunten: in de visie wordt ingespeeld op het behoud van de eigen identiteiten van de elf kernen, hun onderlinge relaties en die met het landelijk gebied, maar ook op de kansen voor natuurontwikkeling, (water)recreatie en de inbedding van nieuwe infrastructuur en grootschalige bedrijvigheid.

gerelateerde projecten