Watertoets

De instandhouding van een goede waterhuishouding, het borgen van voldoende capaciteit in waterberging en het beschermen van de waterkeringen zijn voor de waterbeheerder de uitgangspunten bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Wij verzorgen voor u de benodigde watertoetsprocedure en stellen hierbij een waterparagraaf op. In de waterparagraaf wordt het plan getoetst aan de regelgeving en de doelstellingen van de betreffende waterbeheerder. Om het verdere verloop van de watertoets in goede banen te leiden onderhouden we, indien gewenst, contact met de betreffende waterbeheerder.

-Watertoets
-Berekeningen
-Afstemming waterbeheerder
werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten