Westergouwe

Gouda NL

Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda. De wijk krijgt een grote waterplas en een eigen natuur- en recreatiegebied. Westergouwe wordt stapsgewijs ontwikkeld in buurtjes van 50 tot 100 woningen waardoor iedereen , ook bij lagere bouwtempi, meteen in een opgeruimde buurt kan wonen zonder overlast van bouwverkeer.

KC heeft het masterplan voor Westergouwe ontwikkeld en het stedenbouwkundige plan gemaakt voor de eerste fase.

In de grote waterplas van Westergouwe komen drie wooneilanden. Elk met een eigen parkje. Dwars door Westergouwe loopt bovendien een groenzone die overloopt in het grote natuur en recreatiegebied aan de zuidwestkant van de wijk.

Westergouwe is straks een wijk van zo’n 4.000 woningen. De bouw gebeurt in stappen. In augustus 2015 begint de bouw van de eerste 470 woningen, die samen drie buurten vormen met elk een eigen karakter en identiteit.nieuws

Gerelateerde projecten

RijswijkBuiten02_th.jpg
RijswijkBuiten

Rijswijk NL

huurlingsedam06_th.jpg
Huurlingsedam

Wijchen NL

stadvandezon01_th.jpg
Stad van de Zon

Heerhugowaard NL