projecten › Zeehospitium
zeehospitiumKuiperCopagnons01.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons02.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons03.jpg
0076web.jpg
00642web.jpg
0175web.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons07.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons08.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons09.jpg
zeehospitiumKuiperCopagnons010.jpg

Zeehospitium

Katwijk – KuiperCompagnons heeft een integraal stedenbouwkundig en landschappelijk masterplan opgesteld waarbij de mensen met een verstandelijke beperking midden in de maatschappij komen te wonen in een uniek duinlandschap.

Het Zeehospitium ligt verborgen in de duinen van Katwijk aan Zee en biedt woonruimte aan valide en minder valide bewoners. Tot voor kort had het complex in de duinen een gesloten en institutioneel karakter.

Het masterplan speelt in op de unieke landschappelijke ligging van het plangebied in de duinen van Katwijk aan Zee. Hier woon je ín de duinen en ruik je de zee. De relatie met het kustlandschap is versterkt waardoor een mooie en bijzondere wijk/duinpark is ontstaan met een heel eigen en openbaar karakter waar wonen en zorg samenkomen. De woningen liggen verscholen in het glooiende kustlandschap en zijn te gast in het landschap. De natuurlijke inrichting en de inbedding in de landschappelijke structuur dragen bij aan natuur- en landschapsontwikkeling van het kustgebied.

De uitvoering van de herontwikkeling is verdeeld over drie fasen. Deze fasering was noodzakelijk omdat het plan niet in één keer is te realiseren, aangezien de zorginstelling blijft functioneren en het terrein gedurende de ontwikkeling van het gebied gedeeltelijk bewoond blijft door zorgbehoevenden.

Kuipercompagnons is ook verantwoordelijk voor de architectuur van de bebouwing waar de materialisering het duinkarakter versterkt. In het plan wordt het bestaande programma, nu ondergebracht in één groot gebouw, verdeeld over een aantal paviljoens in de duinen, langs slingerende woonpaden en aan het centrale plein geordende kleinere gebouwen. Het doel hierachter is een zo gewoon mogelijke woonsituatie te creëren voor de bewoners. Dit wordt versterkt door de toevoeging van zorg- en welzijnsfuncties die ook voor de rest van Katwijk aan Zee betekenis hebben en door de toevoeging van op de vrije markt te verkopen of verhuren woningen. In de vijf gebouwen worden acht woongroepen voor steeds zes bewoners en 32 zelfstandige woningen ondergebracht. Daarnaast wordt 800m2 aan ruimte voor dagvoorziening gerealiseerd. Het centrale plein vormt een brandpunt van activiteiten en ontmoetingen voor alle bewoners en omwonenden.

Opdrachtgever: Het Raamwerk
Programma: 80 clientenwoningen, 70 marktwoningen en 800 m2 dagvoorzieningen
gerelateerde projecten