projecten › Offizierssiedlung Benjamin Franklin
mannheimKuiperCompagnons01.jpg
mannheimKuiperCompagnons02.jpg
mannheimKuiperCompagnons03.jpg
mannheimKuiperCompagnons04.jpg

Offizierssiedlung Benjamin Franklin

Mannheim – KuiperCompagnons heeft de eerste prijs gewonnen met een visie voor de herstructurering voor de voormalige Offiezierssiedlung Benjamin Franklin Village in Mannheim (Duitsland).

Het voormalige woongebied (12 hectare) voor hoge officieren heeft zijn functie verloren en is klaar voor herontwikkeling naar een ‘open’ vernieuwde woonwijk, waarin de geest van de voormalige Amerikaanse Offizierssiedlung terug te vinden is. Het plan gaat uit van een robuuste groene structuur, brede lanen, open tuinen, uniforme bebouwing en de zichtlijnen daartussen. Kleinschalige bebouwingclusters en groene ruimte wisselen elkaar af, met plaats voor spel en recreatie.

De nieuwe woonbuurt opent zich naar de omgeving; met nieuwe woningen aan de randen en met nieuwe dwarsroutes door het gebied. De centrale laan (Taylor Street) wordt als een relict getransformeerd naar een openbare autovrije zone. Deze groene ruimte wordt de huiskamer van de wijk. Bestaande en nieuwe woningen worden samengevoegd in kleine buurtschappen in de vorm van hoven, welke zowel aan de Grant Circle als aan de centrale groene ruimte grenzen. Het ontwerp zet hiermee vooral in op samenhang en harmonie tussen de bestaande en de nieuwe structuren.

Met de inzending “Grant Circle” heeft KuiperCompagnons de eerste prijs gewonnen bij de open competitie voor de voormalige Offiezierssiedlung Benjamin Franklin Village in Mannheim. Samen met Sahle Baubetreuungsgesellschaft uit het Duitse Greven is een visie ontwikkeld voor herstructurering van dit kazerneterrein.

Eerste prijs Grant Circle, Mannheim
gerelateerde projecten