De inrichting van de fysieke omgeving op lokaal, regionaal of (inter)nationaal niveau vereist een scherp oog voor duurzame ontwikkeling. Nieuw te creëren structuren moeten immers generaties lang meekunnen. Even belangrijk is respect voor de natuurlijke en culturele kernmerken van een gebied. Ruimtelijke ordening vraagt om het maken van fundamentele keuzes op terreinen als huisvesting, transport, milieu en energie, keuzes die het welzijn van talrijke mensen beïnvloeden. Keuzes die hen kansen bieden op een betere toekomst. Een toekomst met voldoende zorg, voedsel, water, energie, onderdak, scholing – kortom: leefkwaliteit – voor iedereen.

Boeiende concepten, realistische uitvoering
KC ontwerpt de fysieke omgeving vanuit een uitvoerige kennis van de sociale en economische dynamiek, de culturele achtergrond en de natuurlijke ligging van het land. Nooit dogmatisch, wél met een flexibiliteit die ruimte laat voor onvoorziene ontwikkelingen. Ontwerpen die duurzaam en realistisch zijn, en tegelijkertijd verrassend en vernieuwend. Zo geven we karakter en identiteit aan de wereld van morgen