Stedenbouw

Onze stedenbouwers streven naar het scheppen van een aangename woon- en werkomgeving voor elk individu binnen de gemeenschap. Een lokale identiteit die het thuisgevoel versterkt, vanzelfsprekend met functionaliteit, schoonheid en uitvoerbaarheid aan de basis daarvan.

Creatieve ideeën voor vandaag en morgen
KC heeft een reputatie hoog te houden met het ontwikkelen van creatieve ideeën voor de alledaagse stedelijke omgeving. Door zorgvuldig te kijken naar de economische, sociale, ecologische en culturele kenmerken van het gebied en daar levende gemeenschappen, nu en in de toekomst, beantwoorden onze projecten aan de vereisten van de moderne tijd.

KC is actief in het complete traject van stadsontwikkeling, van het plannen van zonering, ruimtelijk beleid, verkaveling en bouwontwikkeling tot projectmanagement, bouwtoezicht en esthetische begeleiding; en van city marketing tot stadspromotie

Martijn Niehof
mniehof@kuiper.nl
06 511 540 24