Transformatie van Gebouwen

Transformatie van bestaand vastgoed neemt steeds vaker de rol van nieuwbouw over. In iedere stad of dorp zijn tegenwoordig leegstaande kantoorgebouwen, verouderde schoolgebouwen, leegstaande winkels of ander buiten gebruik geraakt maatschappelijk vastgoed te vinden. Vaak kunnen deze gebouwen niet meer voorzien in de huidige vraag vanuit de markt of is er nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Transformatie van deze gebouwen of locaties biedt hier uitkomst.

Transformatie kent verschillende gradaties: van opknapbeurt, restauratie, verbouwing, kleine interventie, complete transformatie, tot vervangende nieuwbouw. De wijze van ingrijpen verschilt per project en is afhankelijk van de potentie van het bestaande en de eisen voor de toekomst. De oplossing volgt uit ontwerpend onderzoek en wordt gevonden in nauwe samenwerking met opdrachtgever en partners.

KuiperCompagnons heeft ruime ervaring met het opstellen van benodigde bestemmingsplan- wijzigingen, ruimtelijke onderbouwingen en milieu-onderzoeken die nodig zijn om de haalbaarheid van een transformatie te onderzoeken. We brengen voor onze klanten vastgoed in kaart en laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarbij is de breedte van KC een groot voordeel in de markt: van planeconomie, visie en ontwerp tot en met bouwkundige uitwerking.

Wilt u meer weten? Mail of bel dan met:


Adrie Bijvoet
abijvoet@kuiper.nl
06 113 666 75
Silvian van Tuyl
svantuyl@kuiper.nl
06 518 874 42