Wonen

Wonen
Het woord wonen is verwant met “wonne” (genot). In veel talen, waaronder het Engels, zijn de begrippen wonen en leven (to live) onlosmakelijk verbonden.

Geschiedenis
KuiperCompagnons is 100 jaar geleden ontstaan met een project dat werd gekenmerkt door het samengaan van stedenbouw en woningbouw: Tuindorp Vreewijk in Rotterdam, ontworpen door onze “founding father” Granpré Molière. In 1916 een revolutionair plan, gedreven door de ambitie om de arbeiders te huisvesten in een wijk, een tuindorp, met veel groen en ruimte: kwaliteiten die tot dan alleen waren weggelegd in woonwijken voor welgestelden.

Diversiteit
Onze gerealiseerde woningbouwprojecten kennen een grote veelzijdigheid: van goedkoop tot duur, van groot tot klein, in binnen- en buitenland, met een eigentijdse of traditionele vormgeving. Door deze diversiteit heen is in ons werk toch een eigen signatuur te herkennen: we denken met de opdrachtgever mee, maar strijden voor de kwaliteit. Onze woningbouwprojecten zijn, vanuit onze ervaring in stedenbouw en landschap, altijd specifiek, bezitten altijd iets bijzonders.

De huidige opgave
Er wordt weer veel gebouwd en vaak is snelheid hierbij geboden. Doordat wij de hele keten, van concept ontwikkeling en bestemmingsplan, milieuadviezen, via stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp tot aan bouwkundige uitwerking in BIM kunnen bedienen, kan er snel worden geschakeld!

Maar de behoefte verandert en kan niet altijd goed worden beantwoord met beproefde programma’s: Er is in toenemende mate behoefte aan tijdelijke huisvesting, woningen voor studenten, flexibele combinaties van zorg en wonen, snelle en goede opvang voor vluchtelingen en statushouders, werkende jongeren, expats, gescheiden mensen. Daarnaast is het flexibel en creatief ontwerpen met bouwsystemen en het realiseren van nul-op-de-meter en zelfs energie leverende woningen voor ons vertrouwd terrein.

Missie
In onze woningontwerpen willen wij de voorwaarden scheppen dat mensen er graag, aangenaam en gelukkig kunnen leven. Dit zien wij als onze missie: het faciliteren van “quality of life”. Het wonen gaat voor ons dus niet over stenen, maar over mensen. De architectuur is daarin een middel, niet een doel op zich. Het maken van een leefomgeving, in essentie dus van een woning, is de kern van ons vak.

Wilt u meer weten? Mail of bel dan met:

Rogier Mentink
rmentink@kuiper.nl
06 531 098 35
Stijn van Tuijl
svantuijl@kuiper.nl
06 135 180 60