land met een plan 2121

Land met een plan

Het is noodzakelijk om een land met een plan te worden
Gijs van den Boomen

Land met een plan is een nieuwe blik op de toekomst van Nederland. Ontwikkeld vanuit het idee dat we de grote transities in ontwerpend onderzoek moeten verbeelden en testen om tot een handelingsperspectief te komen. Het is inmiddels wel duidelijk dat we ook in de best ontworpen, best beschermde en meest welvarende metropool ter wereld vaart moeten maken. Het is cruciaal om expertise te bundelen en snel antwoorden te formuleren.

Meer informatie is te vinden op de website land met een plan

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt en de laatste die er iets aan kan doen.
Barack Obama
kaft van land met een plan magazine,

In dit eerste magazine van land met een plan kijken we 100 jaar vooruit. Science fiction uiteraard, maar toch vinden we het belangrijk om met u een poging te wagen de wereld van de volgende generaties te in beeld te brengen. We beschrijven de grote transities en hun impact op onze ruimte, daarbij wordt een toekomstbeeld geschetst voor de Nederlandse delta die ingrijpend zal veranderen. Hoe bereiden we ons voor op deze onvermijdelijke transities en hoe werken we er naartoe dat Nederland een begeerlijk plek blijft om te leven?

land met een plan kaft magazine 2 vogelvlucht van rotterdam

In land met een plan deel 2 leest u dat bij veel sleutelfiguren de kennis, energie en motivatie aanwezig is om gezamenlijk te zoeken naar het perspectief voor het Nederland van de toekomstige generaties. Hoe zij dat willen doen en wat hun invalshoek is, leest u in de interviews die wij met hen hielden. Het verbinden van lange termijn-perspectief met op korte termijn-handelen, en wel op zo’n schaal dat we de Nederlandse samenleving uitzicht op een robuuste toekomst qua veiligheid, welvaart en geluk kunnen bieden kan hierbij niet anders dan onze gezamenlijke ambitie zijn.

We hebben met veel plezier en passie aan deze twee volumes van ‘Land meteen plan” gewerkt. Samen zorgen we ervoor dat dit slechts het begin van een mooi verhaal is.

Land met een plan is een integrale aanpak omdat we de opgaven niet los kunnen zien: alles is met elkaar verweven

7 December 2021 vond de online werkconferentie Land met een plan plaats. Onder leiding van Helga van Leur vonden er diverse gesprekken plaats over de toekomst van Nederland. Aan tafel schoven de volgende personen aan; Gijs van den Boomen - directeur KuiperCompagnons, Peter Glas - Deltacommissaris, Fransesco Veenstra - Rijksbouwmeester, Tim van Hattum - programmaleider Klimaat Wageneningen University & Research, Chris Zevenbergen - hoogleraar Delta Urbanism TU Delft, Annie van de Pas - netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties, Aniek Moonen - voorzitter Jonge Klimaatbeweging, Carla Moonen - bestuursvoorzitter Koninklijke NL ingenieurs en lid Eerste Kamer, Desiree Uitzette - voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling BPD, Lidwin van Velden - voorzitter directie Nederlandse Waterschapsbank, Annemieke Nijhof -managing director Deltares en Jan Rotmans - hoogleraar transitiekunde Erasmus universiteit.

U kunt de uitzending hieronder bekijken.