Nido Bovenaanzicht van de daktuin met de verspringende balkons

Woningbouw

Wonen gaat voor ons over mensen, niet over stenen. Als geen ander begrijpen we dat woningen niet alleen een dak boven ons hoofd zijn, maar vooral een plek waar we ons veilig, comfortabel en thuis voelen. Het faciliteren van ‘qualitiy of life’ staat bij ons voorop waarbij de architectuur een middel is om hieraan bij te dragen. Door te kijken naar de behoeften van mensen en de omgeving waarin ze leven creëren we woningen die aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eisen van de toekomst.  Tuindorp Vreewijk in Rotterdam is als eerste project van het bureau nog steeds een goed voorbeeld hiervan.

 

Doordat we naar de behoeften van mensen en de omgeving kijken zien we ook dat nieuwbouw niet altijd de beste oplossing is. Juist het transformeren van bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen, verouderde schoolgebouwen of buiten gebruik geraakt maatschappelijk vastgoed kan uitkomst bieden.

 

Transformatie kent verschillende gradaties: van opknapbeurt, restauratie, verbouwing, kleine interventie, complete transformatie, tot vervangende nieuwbouw. De wijze van ingrijpen verschilt per project en is afhankelijk van de potentie van het bestaande en de eisen voor de toekomst. De oplossing volgt uit ontwerpend onderzoek en wordt gevonden in nauwe samenwerking met opdrachtgever en partners.

 

Wij kunnen de hele keten kunnen bedienen, van conceptontwikkeling tot bestemmingsplan, van het in kaart brengen van het vastgoed en het laten zien van mogelijkheden, van milieu-advies, via stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp tot aan bouwkundige uitwerking in BIM. Op die manier houden wij het tempo in de ontwikkeling en realisatie van onze (toekomstige) buurten en wijken.


Voorbeeldprojecten